"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

Εκδηλώσεις

Ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις της ΓΥΣ

Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, εκδήλωση για την αλλαγή διοικήσεως της Υπηρεσίας, παρουσία των παραδίδοντος και παραλαμβάνοντος Διοικητή ΓΥΣ, του συνόλου του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού της ΓΥΣ, της ΤΟΜΣ και της ΤΥΣ.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ/ΣΑΤΜ) και της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) υπέγραψε την Παρασκευή 21 Φεβ 2020 στην έδρα της ΓΥΣ, ο Διοικητής της ΓΥΣ, Σχης Καγιαδάκης Βαρδής και ο Κοσμήτορας και Καθηγητής Τομέα Τοπογραφίας του ΕΜΠ/ΣΑΤΜ, Ιωαννίδης Χαράλαμπος .

Το αντικείμενο της συνεργασίας αναφέρεται σε κοινά ερευνητικά, επιστημονικά και τεχνικά θέματα των δύο Φορέων και συγκεκριμένα σε θέματα των επιστημών της Γεωδαισίας, Τοπογραφίας, Φωτογραμμετρίας, Τηλεπισκόπησης, Χαρτογραφίας, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Χωρικών Βάσεων Δεδομένων, καθώς και σε συναφή με τα παραπάνω βιβλιοθηκονομικά και αρχειακά θέματα, που σχετίζονται με την ιστορική κληρονομιά και την ψηφιακότητα στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το Μνημόνιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατάθεση από κοινού ερευνητικών προτάσεων και τη συνεργασία σε ερευνητικά έργα, την αξιοποίηση και τη διάθεση σύγχρονων και ιστορικών γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων δικτύων, τις μετρήσεις εργασιών πεδίου (γεωδαισίας, βαρυτημετρίας, GPS κ.ά.), τη μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και την πρακτική άσκηση των φοιτητών σε θέματα των επιστημών που προβλέπονται από το Μνημόνιο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, θα προωθηθεί η εκπαίδευση μεταξύ των φορέων σε θέματα αξιοποίησης σύγχρονης τεχνολογίας και έρευνας στα συναφή αντικείμενα των επιστημών ενδιαφέροντος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την πλευρά του ΕΜΠ/ΣΑΤΜ, ο Καθηγητής Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης Ψαριανός Βασίλειος, ο καθηγητής του Τομέα Τοπογραφίας Γκίκας Βασίλειος και η καθηγήτρια του Τομέα Τοπογραφίας Τσακίρη Μαρία. Από την πλευρά της ΓΥΣ συμμετείχαν ο Υποδιοικητής Συνταγματάρχης Γεωγραφικού Καλεντερίδης Κίμωνας και οι Διευθυντές των Διευθύνσεων.

Η ΓΥΣ, πάντα στη πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων, με γνώμονα την αποστολή της, θέτει την γεωγραφική πληροφορία στην υπηρεσία των ΕΔ της χώρας, ενώ συγχρόνως δημιουργεί την απαραίτητη δεξαμενή στελεχών, που κατέχουν το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο για την επιχειρησιακή αξιοποίηση της. Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθη από 10 έως 21 Φεβρουαρίου στην έδρα της ΓΥΣ, σχολείο υπό τον τίτλο «Σύγχρονες Γεωγραφικές Εφαρμογές», με συμμετοχή 16 συνολικά στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων. Αντικειμενικός σκοπός της εκπαίδευσης ήταν οι εκπαιδευόμενοι, να ενημερωθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις στην παραγωγή, διαχείριση και διανομή της γεωγραφικής πληροφορίας, ώστε να καταστούν ικανοί να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν, τόσο στο πλαίσιο της επιχειρησιακής σχεδίασης, όσο και στο πλαίσιο της γεωγραφικής υποστήριξης ειδικών αποστολών που αναλαμβάνουν. Η εκπαίδευση κάλυψε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών, με πρακτική εξάσκηση επί ρεαλιστικά διαμορφωμένων σεναρίων και με έμφαση στις δυνατότητες και στα πλεονεκτήματα χρήσης των εφαρμογών γεωγραφικής υποστήριξης, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά από προσωπικό της ΓΥΣ.

Την Παρασκευή 07 Φεβ 2020 στην έδρα της Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για τον κ. Παραδείση Δημήτριο, Καθηγητή του Τομέα Τοπογραφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Στην εκδήλωση, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, παρευρέθη αντιπροσωπεία Αξιωματικών και Υπαλλήλων της ΓΥΣ. Ακολούθησε περιήγηση στο νέο Μουσείο Γεωγραφικού Υλικού όπου του έγινε σύντομη παρουσίαση για την ιστορία της ΓΥΣ.

Η συνεργασία του κ. Παραδείση με την Υπηρεσία είναι μακροχρόνια και κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής, τόσο για την ΓΥΣ όσο και για το ΕΜΠ.

Ο ετήσιος απολογισμός έργου μιας υπηρεσίας, αποτελεί μια κορυφαία της εκδήλωση. Με αυτό ως δεδομένο, την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, εκδήλωση για τον απολογισμό του έργου της, για το διαρρεύσαν έτος, παρουσία του συνόλου του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού, της ΓΥΣ και της ΤΟΜΣ. Οι επιμερους παρουσιάσεις έγιναν από τους Δντες των Δνσεων Παραγωγής, Εκμετάλλευσης, Υποστήριξης, Γεωγραφικής Πολιτικής και Εκπαίδευσης, Πολιτικού Προσωπικού και Διοικητή της ΤΟΜΣ.

Ο Δκτης της ΓΥΣ σταχυολόγησε τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ΓΥΣ για το έτος 2019, ευχαρίστησε το προσωπικό για το πνεύμα συνεργασίας, τον επαγγελματισμό του και τις άοκνες προσπάθειές του και προέβη σε μια σύντομη αναδρομή των επετειακών δράσεων, που ανελήφθησαν για τον εορτασμό των 130 χρόνων λειτουργίας της ΓΥΣ.

Τα πεπραγμένα της ΓΥΣ και της ΤΟΜΣ για το 2019, θα σελιδοποιηθούν ενιαία, σε μορφή ψηφιακού ηλεκτρονικού βιβλίου.

Από τις 3 – 5 Φεβ 2020 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΓΥΣ εκπαίδευση από Αμερικάνικη αντιπροσωπεία της National Geospatial Agency (NGA), στο λογισμικό εθελοντικής ψηφιοποίησης και χαρτογράφησης Open Mapping Enclave (NOME). Την εκπαίδευση παρακολούθησαν 14 στελέχη από την ΓΥΣ, το ΓΕΕΘΑ και το ΥΠΕΘΑ.

Η εκπαίδευση αυτή εντάσσεται στο κύκλο δράσεων για την ενημέρωση και διακλαδική εκπαίδευση στελεχών σε νέα διεθνή προγράμματα και τεχνολογίες.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Ιαν 2020 στην αίθουσα συσκέψεων - τελετών της ΓΥΣ εκδήλωση για την μετάταξη 6 Αξιωματικών Όπλων στο Γεωγραφικό Σώμα. Οι υπόψη αξιωματικοί είναι τάξεων ΣΣΕ 2014 και 2015, οι οποίοι φοίτησαν στη Σχολή Τοπογραφίας τα έτη 2017 - 2019. Στην εκδήλωση, παρευρέθη ο κ. Υπαρχηγός ΓΕΣ, Αντγος Μπονώρας Δημήτριος, ο Διευθυντής του Γεωγραφικού Σώματος, το σύνολο των Αξιωματικών, καθώς και αντιπροσωπεία Μονίμων Υπαξιωματικών και πολιτικού προσωπικού.

Η μετάταξη των Αξιωματικών Γεωγραφικού, αποτελεί ορόσημο στην σταδιοδρομία τους, καθ' όσον μετά την επιτυχή αποφοίτηση τους από την Σχολή Τοπογραφίας και την ενδελεχή αξιολόγηση τους σε εργασίες πεδίου 2 θερινών περιόδων, εντάσσονται επίσημα στους κόλπους της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και του Γεωγραφικού Σώματος.

Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2019 έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, παρουσία του Διευθυντή του Γεωγραφικού Σώματος και του συνόλου του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού της ΓΥΣ, της ΤΟΜΣ και της ΤΥΣ.

Ο Δκτης της ΓΥΣ έκοψε την παραδοσιακή βασιλόπιτα, εξήρε τις προσπάθειες του προσωπικού για το έργο του και ευχήθηκε καλή χρονιά, δημιουργικό και παραγωγικό το νέο έτος, τόσο για την Υπηρεσία, όσο και σε προσωπικό επίπεδο για όλους.

Ευχές, φωτογραφίες και ευχάριστη διάθεση. Με αισιοδοξία, πνεύμα Μονάδας και συνεργασίας, συνεχίζουμε το σημαντικό έργο μας, για να φανούμε αντάξιοι της μακράς ιστορίας μας.

Στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας που αναλαμβάνει η ΓΥΣ και της συνεργασίας με ακαδημαϊκά και επιστημονικά ιδρύματα της Χώρας την 17 Ιαν 2010 επισκέφθηκαν την ΓΥΣ αντιπροσωπεία 20 Τοπογράφων ΠΕ και ΤΕ, καθώς και φοιτητών του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Στους επισκέπτες παρουσιάστηκε το έργο, η αποστολή και οι δραστηριότητες της ΓΥΣ με έμφαση στα σύγχρονα γεωγραφικά προϊόντα και υπηρεσίες. Στη συνέχεια οι επισκέπτες περιηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση χαρτογραφίας και στο Μουσείο Γεωγραφικού Υλικού όπου τους έγινε σύντομη παρουσίαση για την ιστορία της ΓΥΣ και την κρίσιμη συμβολή της σε όλα τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους.

Την 27η Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συγκεντρώσεων της ΓΥΣ, παιδική εορτή ενόψει των Χριστουγέννων. Στην εκδήλωση παρευρέθη το σύνολο του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού της Υπηρεσίας μετά των τέκνων τους. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Διοικητής της ΓΥΣ και ακολούθησε εορταστικό πρόγραμμα και ανταλλαγή δώρων.

Την 20η Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Έκθεσης Ιστορικών Χαρτών και Φωτογραφιών για τα 130 Χρόνια της ΓΥΣ, στην κεντρική βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η έκθεση «1889-2019: Αποτυπώσαμε το παρελθόν, χαράσσουμε το μέλλον» εγκαινιάστηκε από τον Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητή Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου, την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019, στον εκθεσιακό χώρο που βρίσκεται στην είσοδο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.

Χαιρετισμό στα εγκαίνια απηύθυναν ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, ο Διευθυντής Γεωγραφικού του ΓΕΣ, Ταξίαρχος Χρήστος Νινιός και ο Διοικητής της ΓΥΣ, Συνταγματάρχης Βαρδής Καγιαδάκης, οι οποίοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση και επιτυχία της κυρίως έκθεσης στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Ο Πρόεδρος της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΑΠΘ, Καθηγητής Ιωάννης Ζ. Τζιφόπουλος, παρουσίασε άγνωστα περιστατικά από την ελληνική αρχαιότητα, σχετικά και αντίστοιχα με τον στρατιωτικό ρόλο μιας σύγχρονης γεωγραφικής υπηρεσίας.

Για την ανάγνωση της πλήρους δημοσίευσης πατήστε εδώ

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ), στο πλαίσιο του εορτασμού 130 χρόνων από ιδρύσεως της, το 1889, πραγματοποίησε στις 24 Οκτ 2019, στο χώρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών (Μεγάλο αμφιθέατρο), επετειακή εκδήλωση πανηγυρικού χαρακτήρα.

Την εκδήλωση, η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία παρακολούθησε πλήθος προσκεκλημένων από την στρατιωτική, ακαδημαϊκή, και διπλωματική κοινότητα, εκπρόσωποι Φορέων, Υπηρεσιών και Ιδιωτικών Εταιριών, καθώς και απόστρατοι Αξιωματικοί Γεωγραφικού, συνταξιοδοτηθέντες υπάλληλοι και επιστημονικοί συνεργάτες. Εισηγητής και συντονιστής της εκδήλωσης, ήταν ο Διοικητής της ΓΥΣ, Συνταγματάρχης Γεωγραφικού (Γ) Βαρδής Καγιαδάκης, χαιρετισμό και την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μασούρας, Επιτελάρχης ΓΕΣ, ενώ χαιρετισμό απεύθυνε και ο πρύτανης του ΑΠΘ κ. Νίκος Παπαϊωάννου.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τρείς άκρως ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από τον Ταξίαρχο (Γ) Χρήστο Νινιό, τον Συνταγματάρχη (Γ) Δημήτριο Λοΐσιο και τον ομότιμο καθηγητή Ανωτέρας Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας του ΑΠΘ κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο, ο οποίος αποτέλεσε και τον κύριο ομιλητή, με θέμα «Η τόλμη των χαρτών - Στιγμιότυπα 130 χρόνων ιστορίας». Στο μεσοδιάστημα προβλήθηκε επετειακό βίντεο για τα 130 χρόνια από ιδρύσεως της ΓΥΣ.

Η εκδήλωση έκλεισε με την επίδοση αναμνηστικών μεταλλείων στους:

κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο, ομότιμο καθηγητή του ΑΠΘ, ως επίτιμο ομιλητή της εκδήλωσης και επιμελητής της επετειακής έκθεσης,

κ. Βέη Γεώργιο, ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ, εκπροσωπώντας την ακαδημαϊκή κοινότητα,

κ. Φίλη Νικόλαο, Υποστράτηγο ε.α., εκπροσωπώντας τους Αξιωματικούς του Γεωγραφικού Σώματος,

κ. Πολυγένη Διονύσιο και κ. Καζέρο Ιωάννη, συνταξιοδοτηθέντες υπάλληλοι, εκπροσωπώντας τους πολιτικούς υπαλλήλους της ΓΥΣ,

κ. Μπιλλήρη Χαρίλαο, ομότιμο καθηγητή ΕΜΠ, εκπροσωπώντας τους καθηγητές της Σχολής Τοπογραφίας της ΓΥΣ, που διαχρονικά δίδαξαν σ’ αυτή.

Αμέσως μετά πέρας της εκδήλωσης τελέστηκαν τα εγκαίνια επετειακής έκθεσης (κεντρικός διάδρομος ημιώροφου), η οποία θα είναι επισκέψιμη από τις 24 Οκτ – 4 Νοε 2019, τις ώρες λειτουργίας του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Το εκθεσιακό υλικό προέρχεται από το αρχείο της ΓΥΣ, το ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ και τη Βιβλιοθήκη & ΚΠ/ΑΠΘ. Πρόκειται για ένα οδοιπορικό μνήμης και προσφοράς, αποτυπωμένο σε 50 μεγάλες εκθεσιακές επιφάνειες, με χάρτες, φωτογραφικό υλικό και πρωτότυπα επεξηγηματικά και ερμηνευτικά κείμενα, καλύπτοντας όσα προηγήθηκαν της ίδρυσής της ΓΥΣ (1832 – 1889), τη σταδιακή εξέλιξη της δομής και της λειτουργίας της, με ιδιαίτερη έμφαση στη πρώτη περίοδο λειτουργίας της (1889-1922), που συντελέστηκαν σημαντικά ιστορικά γεγονότα.

Η ΓΥΣ συμμετείχε με επιτυχία στην 27η έκθεση KAVALA EXPO που διοργανώθηκε από το τοπικό επιμελητήριο από 27 Σεπ έως 30 Σεπ 2019 και την οποία εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνα κος Νικόλαος Παναγιωτόπουλος

Το περίπτερο των ΕΔ και ειδικότερα το τμήμα της ΓΥΣ, είχε μεγάλη απήχηση στην τοπική κοινωνία και παρέχονταν η δυνατότητα στους επισκέπτες να ενημερωθούν για τα γεωγραφικά υλικά που διατίθενται στο κοινό, για τις διάφορες χαρτογραφικές εκδόσεις καθώς και να δοκιμάσουν την εμπειρία τρισδιάστατων απεικονίσεων μέσα από στερεοσκοπικές εκτυπωμένες εικόνες, αλλά και διαμέσου ψηφιακού περιβάλλοντος καθώς και να περιηγηθούν στο μουσείο της ΓΥΣ χρησιμοποιώντας τεχνικές εικονικής πραγματικότητας (virtual reality).

Θετικά σχόλια αποσπάστηκαν από τον ΥΕΘΑ και τη στρατιωτική ηγεσία που τον συνόδευε, από τους διοργανωτές του Επιμελητηρίου Καβάλας και από το πλήθος επισκεπτών από το Νομό Καβάλας και τους πέριξ Νομούς που επισκέφθηκαν την έκθεση, για την άριστη παρουσία των ΕΔ και την εμπιστοσύνη που αποπνέουν στους πολίτες της Χώρας.

Στο πλαίσιο συμμετοχής της στην 84η ΔΕΘ, η ΓΥΣ έκανε αισθητή την παρουσία της με γεωγραφικά προϊόντα που τράβηξαν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Η θέαση με απλά 3D γυαλιά ενός χάρτη σε εκτύπωση ή στην οθόνη εντυπωσίασε, καθώς το ανάγλυφο έδαφος ‘βγαίνει’ από το χαρτί ή την οθόνη και προεκτείνεται προς το θεατή. Η δυνατότητα εικονικής περιήγησης στο Μουσείο Επιστημονικών Οργάνων της ΓΥΣ, μέσω γυαλιών VR, απέδειξε ότι η ΓΥΣ μπορεί να ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Έγινε επίδειξη του νέου γεωευρετηρίου στους ενδιαφερόμενους για τα προϊόντα που χορηγεί η ΓΥΣ, παρουσίαση χαρτών διαφόρων κλιμάκων, καθώς και διαχρονική παρακολούθηση της πρόσφατης πυρκαγιάς στην Εύβοια, μέσω έγχρωμων και υπέρυθρων δορυφορικών εικόνων.

Η ΓΥΣ, πάντα στη πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων, με γνώμονα την αποστολή της, θέτει την γεωγραφική πληροφορία στην υπηρεσία των ΕΔ της χώρας, ενώ συγχρόνως δημιουργεί την απαραίτητη δεξαμενή στελεχών, που κατέχουν το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο για την επιχειρησιακή αξιοποίηση της. Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθησαν το μήνα Ιούνιο στην έδρα της ΓΥΣ, δύο σχολεία υπό τον τίτλο «Σύγχρονες Γεωγραφικές Εφαρμογές», με συμμετοχή 32 συνολικά στελεχών και των τριών κλάδων των ΕΔ. Αντικειμενικός σκοπός της εκπαίδευσης ήταν οι εκπαιδευόμενοι, να ενημερωθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις στην παραγωγή, διαχείριση και διανομή της γεωγραφικής πληροφορίας, ώστε να καταστούν ικανοί να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν, τόσο στο πλαίσιο της επιχειρησιακής σχεδίασης, όσο και στο πλαίσιο της γεωγραφικής υποστήριξης ειδικών αποστολών που αναλαμβάνουν. Η εκπαίδευση κάλυψε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών, με πρακτική εξάσκηση επί ρεαλιστικά διαμορφωμένων σεναρίων και με έμφαση στις δυνατότητες και στα πλεονεκτήματα χρήσης των εφαρμογών γεωγραφικής υποστήριξης, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά από προσωπικό της ΓΥΣ.

Την Παρασκευή 05 Απρ και ώρα 11:00, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Μάχης των Οχυρών (Μάχη της Γραμμής Μεταξά), διεξήχθη στην αίθουσα συγκεντρώσεων της Υπηρεσίας, επετειακή ομιλία από τον ΜΥ κ. Καντζάβελο Γεώργιο. Η μάχη των οχυρών ήταν η πρώτη μάχη της Γερμανικής Εισβολής στην Ελλάδα. Έλαβε χώρα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, διήρκεσε 3 ημέρες (6 - 9 Απρ 1941) και έληξε με πύρρειο νίκη των Γερμανών, αναλογικά με τις δυνάμεις τους και τις δυνάμεις των αμυνομένων Ελλήνων. Την ομιλία διαδέχτηκε η παρουσίαση ολιγόλεπτου επετειακού ιστορικού βίντεο, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από τον Λγο (Γ) Κυδώνη Σταύρο, με περιηγητικά αποσπάσματα του χώρου των οχυρών και εικόνες από τις εργασίες αποτύπωσης που εκτελέστηκαν από την ΤΟΜΣ για 11 εξ αυτών, το έτος 2017. Την εκδήλωση παρακολούθησε το σύνολο του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της ΓΥΣ.

Το πολιτικό προσωπικό της ΓΥΣ, αποτελεί διαχρονικά βασικό πυλώνα υποστήριξης του έργου της Υπηρεσίας και πολλαπλασιαστή ισχύος στην επιτυχή εκτέλεση της αποστολής της. Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή 1 Μαρ 2019, στην έδρα της Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση που αφορούσε την συνταξιοδότηση 5 Μόνιμων Υπαλλήλων της, για το έτος 2018. Στην εκδήλωση, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, παρευρέθησαν το σύνολο των Αξιωματικών της ΓΥΣ, καθώς και Μόνιμοι Υπαξιωματικοί και Υπάλληλοι από τα τμήματα της Υπηρεσίας στα οποία εργάζοταν οι αποχωρήσαντες.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Φεβ 19 στην αίθουσα συσκέψεων - τελετών της ΓΥΣ εκδήλωση για την μετάταξη 5 Αξιωματικών Όπλων στο Γεωγραφικό Σώμα. Οι υπόψη αξιωματικοί είναι τάξεων ΣΣΕ 2012 και 2013, οι οποίοι φοίτησαν στη Σχολή Τοπογραφίας τα έτη 2015 - 2017. Στην εκδήλωση, παρευρέθη ο Διευθυντής του Γεωγραφικού Σώματος, το σύνολο των Αξιωματικών, καθώς και αντιπροσωπεία Μονίμων Υπαξιωματικών και πολιτικού προσωπικού.

Η μετάταξη των Αξιωματικών Γεωγραφικού, αποτελεί ορόσημο στην σταδιοδρομία τους, καθ' όσον μετά την επιτυχή αποφοίτηση τους από την Σχολή Τοπογραφίας και την ενδελεχή αξιολόγηση τους σε εργασίες πεδίου 2 θερινών περιόδων, εντάσσονται επίσημα στους κόλπους της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και του Γεωγραφικού Σώματος.

Την Τρίτη 26 Φεβ 2019 στην έδρα της ΓΥΣ, στο πλαίσιο μέριμνας και ενημέρωσης του προσωπικού για σημαντικά θέματα ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική διάλεξη, για τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης και ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς, από τον κ. Αναστάσιο Μαρκουΐζο «Ιαβέρη».

Στην διάλεξη παρευρέθη όλο το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της Υπηρεσίας. Το αντικείμενο του θέματος ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον, η παρουσίαση καθηλωτική και η τελική αποτίμηση άκρως ικανοποιητική, καθ όσον κρίνεται ότι συμβάλλει στην βελτίωση της οδικής κουλτούρας, νοοτροπίας και πολιτισμού και κατ’ επέκταση στην ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων.

Την Πέμπτη 21 Φεβ 2019 στην έδρα της Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για τον κ. Κοντό Άδωνη, πρόεδρο της Marathon Data Systems (MDS), η οποία αποτελεί αποκλειστικό αντιπρόσωπο της ESRI στην Ελλάδα. Στην εκδήλωση, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, παρευρέθη αντιπροσωπεία Αξιωματικών και Υπαλλήλων από τμήματα της ΓΥΣ, που εφαρμόζουν τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) στην παραγωγική διαδικασία. Η συνεργασία με τη MDS από το 1983 μέχρι σήμερα κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής για την Υπηρεσία αφού έχει οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση της ποιότητας και αξιπιστίας των παραγόμενων ψηφιακών Γεωγραφικών Υλικών.

Μπορείτε να αναγνώσετε μια σύντομη αναδρομή της σχέσης της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού με τη σουίτα ArcGIS στον παρακάτω σύνδεσμο: ΓΥΣ & ArcGIS

Ο ετήσιος απολογισμός έργου μιας υπηρεσίας, αποτελεί μια κορυφαία της εκδήλωση. Με αυτό ως δεδομένο, την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, εκδήλωση για τον απολογισμό του έργου της, για το διαρρεύσαν έτος, παρουσία του συνόλου του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού, της ΓΥΣ και της ΤΟΜΣ. Οι επιμερους παρουσιάσεις έγιναν από τους Δντες των Δνσεων Παραγωγής, Εκμετάλλευσης, Υποστήριξης, Γεωγραφικής Πολιτικής και Εκπαίδευσης, Πολιτικού Προσωπικού και Διοικητή της ΤΟΜΣ.

Ο Δκτης της ΓΥΣ σταχυολόγησε τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ΓΥΣ για το έτος 2018, ευχαρίστησε το προσωπικό για το πνεύμα συνεργασίας, τον επαγγελματισμό του και τις άοκνες προσπάθειές του και προέβει σε μια σύντομη περιγραφή των επετειακών δράσεων, που έχουν αναληφθεί, αλλά και αυτές που σχεδιάζονται, για τα 130 χρόνια λειτουργίας της ΓΥΣ.

Τα πεπραγμένα της ΓΥΣ και της ΤΟΜΣ για το 2018, θα σελιδοποιηθούν ενιαία, σε μορφή ψηφιακού ηλεκτρονικού βιβλίου.

Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, παρουσία του Διευθυντή του Γεωγραφικού Σώματος και του συνόλου του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού της ΓΥΣ, της ΤΟΜΣ και της ΤΥΣ.

Ο Δκτης της ΓΥΣ έκοψε την παραδοσιακή βασιλόπιτα, εξήρε τις προσπάθειες του προσωπικού για το έργο του και ευχήθηκε καλή χρονιά, δημιουργικό και παραγωγικό το νέο έτος, τόσο για την Υπηρεσία, όσο και σε προσωπικό επίπεδο για όλους.

Ευχές, φωτογραφίες και ευχάριστη διάθεση. Με αισιοδοξία, πνεύμα Μονάδας και συνεργασίας, συνεχίζουμε το σημαντικό έργο μας, για να φανούμε αντάξιοι της μακράς ιστορίας μας, που φέτος συμπληρώνονται 130 χρόνια.

Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service