"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

Τιμές Προϊόντων

Αναλυτικοί πίνακες με τις τιμές των προϊόντων που διαθέτει η ΓΥΣ στο κοινό.
* Οι τιμές είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν το εκάστοτε ισχύον ΦΠΑ καθώς και το κόστος υλικών-εργασιών.
Οι αλλαγές στον παρακάτω πίνακα τιμών θα ισχύουν από 01/07/2022

Αεροφωτογραφικά Προϊόντα

Προϊόν Τρόπος διάθεσης Mονάδα Tιμή*
ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ παλαιού αρχείου (1938-1960) φωτογραφικό χαρτί 24Χ24cm ΤΕΜ 14,11
ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ παλαιού αρχείου (1938-1960) μεγέθυνση σε φωτογραφικό χαρτί A3 ΤΕΜ 40,32
ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ 24x24 (1938-1960) σάρωση έως 1600dpi ΤΕΜ 18,14
ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ Διαχρονικού Αρχείου (>1961) φωτογραφικό χαρτί 24x24 cm ΤΕΜ 10,08
ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ Διαχρονικού Αρχείου (>1961) μεγέθυνση σε φωτογραφικό χαρτί A3 ΤΕΜ 25,21
ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ Διαχρονικού Αρχείου (>1961) σάρωση έως 1600dpi ΤΕΜ 18,14
ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ Διαχρονικού Αρχείου (>1961) φωτογραφικό χαρτί 24x24 cm ΤΕΜ 18,14
ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ Διαχρονικού Αρχείου (>1961) μεγέθυνση σε φωτογραφικό χαρτί A3 ΤΕΜ 40,32
ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ 24x24 εκ. Διαχρονικού Αρχείου (>1961) σάρωση έως 1600dpi ΤΕΜ 18,14
Εμφανίζονται αποτελέσματα (από συνολικά αποτελέσματα)

Τοπογραφικά Προϊόντα

Προϊόν Τρόπος διάθεσης Mονάδα Tιμή*
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (1:5.000) σε raster μορφή με γεωαναφορά ΤΕΜ 30,24
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (1:5.000) αδιαφανής φωτοτυπία ΤΕΜ 19,69
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (1:5.000) αντίγραφο αδιαφανούς φωτοτυπίας ΤΕΜ 5,43
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΝΑ 20 μ. σε διανυσματική μορφή, ανά φύλλο χάρτη 1:5.000 ΤΕΜ 25,21
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΝΑ 20 μ. από ψηφιοποίηση χάρτη κλίμακας 1:50000 στα όρια τοπογραφικού διαγράμματος σε διανυσματική μορφή, ανά φύλλο χάρτη 1:5.000 ΤΕΜ 12,1
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ με βήμα καταγραφής 30 μέτρα (για όλο τον ελληνικό χώρο) ArcInfo ΤΕΜ 4.032,48
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ με βήμα καταγραφής 30 μέτρα (τιμή μονάδας σε τετρ. χλμ) ArcInfo Τ.Χλμ 0,10**
Εμφανίζονται αποτελέσματα (από συνολικά αποτελέσματα)

** Ελάχιστη χρέωση για περιοχή 12,6 τετρ. χιλιομέτρων

Χαρτογραφικά Προϊόντα

Προϊόν Τρόπος διάθεσης Mονάδα Tιμή*
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΝ 1:5.000 ή 1:10.000 εκτύπωση ΤΕΜ 8,78
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΝ 1:5.000 ή 1:10.000 raster ΤΕΜ 30,24
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΑ (1:25.000) εκτύπωση ΤΕΜ 8,78
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΑ (1:25.000) raster ΤΕΜ 30,24
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ (1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000) εκτύπωση ΤΕΜ 8,78
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ (1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000) raster (150dpi) ΤΕΜ 30,24
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ (1:50.000) εκτύπωση ΤΕΜ 8,78
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ (1:50.000) raster (150dpi) ΤΕΜ 30,24
Εμφανίζονται αποτελέσματα (από συνολικά αποτελέσματα)

Γεωδαιτικά Προϊόντα

Προϊόν Τρόπος διάθεσης Mονάδα Tιμή*
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ εκτύπωση ΤΕΜ 4,03
ΑΣΤΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (Φ,Λ,ΑΖ) ΣΗΜΕΙΟΥ εκτύπωση ΤΕΜ 6,05
ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΚΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ εκτύπωση ΤΕΜ 4,03
Εμφανίζονται αποτελέσματα (από συνολικά αποτελέσματα)

Γεωφυσικά Προϊόντα

Προϊόν Τρόπος διάθεσης Mονάδα Tιμή*
ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΒΑΡΥΤΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Ι-ΙΙ ΤΑΞΗΣ εκτύπωση ΤΕΜ 6,05
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (D) ΣΗΜΕΙΟΥ εκτύπωση ΤΕΜ 6,05
ΧΑΡΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΕΡΟΣ (1:250.000, 1:1.000.000) εκτύπωση ΤΕΜ 16,45
ΧΑΡΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΠΛΗΣ BOUGUER (1:250.000, 1:1.000.000, 1:2.000.000) εκτύπωση ΤΕΜ 16,45
ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ D (1:1.000.000) εκτύπωση ΤΕΜ 16,45
Εμφανίζονται αποτελέσματα (από συνολικά αποτελέσματα)

Ιστορικοί Χάρτες - Χάρτες Παλαιού Αρχείου

Προϊόν Τρόπος διάθεσης Mονάδα Tιμή*
ΧΑΡΤΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ (έτη 1970-80, 1950-60, 1940, 1930, 1924-25, 1920, 1913, 1908, 1881-84) Ψηφιακή μορφή ΤΕΜ 10,08
ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ (ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΧΑΡΤΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ, ΧΑΡΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ) εκτύπωση ΤΕΜ 4,39
Εμφανίζονται αποτελέσματα (από συνολικά αποτελέσματα)

Γεωγραφικές Εκδόσεις

Προϊόν Τρόπος διάθεσης Mονάδα Tιμή*
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ (GAZETTEERS) 3 Τόμοι βιβλιοδετημένοι ΤΟΜΟΣ 23,40
ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑ Φ.Χ. 1:50.000 σε αρχείο ASCII ΤΕΜ 4,03
Εμφανίζονται αποτελέσματα (από συνολικά αποτελέσματα)

Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service