"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

Ερευνητικό Έργο

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της Υπηρεσίας με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ορθολογική χρήση των διατιθέμενων πόρων εργάζεται μεθοδικά και οργανωμένα με στόχο την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων, Δημοσίων Φορέων και του πολίτη δημιουργώντας σύγχρονα, ποιοτικά και αξιόπιστα χαρτογραφικά προϊόντα.

Ακολουθούν σύνδεσμοι με διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές καθώς και διαλέξεις σε επιστημονικά συνέδρια από προσωπικό της Υπηρεσίας.


ΈρευναΟνοματεπώνυμο Χρονολογία Τίτλος Ίδρυμα
Αθανασίου Νικόλαος 2018 Αυτοματοποιημένη χάραξη διοικητικών ορίων με την αξιοποίηση της Γεωπληροφορικής.Εμπειρική ανάλυση για την αυτοματοποιημένη χάραξη τμήματος της Ελληνοβουλγαρικής μεθορίου. Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» κατεύθυνση Γεωπληροφορικής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Φράγκος Παναγιώτης 2016 Εξαγωγή κτιρίων από δεδομένα LiDAR με τεχνικές LiDARGRAMMETRY και αυτοματοποιημένων φίλτρων κατάτμησης εικόνας. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πισπιδίκης Ιωάννης 2016 Ανάπτυξη 3D WebGIS συστήματος ανάκτησης και οπτικοποίησης δεδομένων CityGML βάσει σημασιολογικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών αξιοποιώντας ελεύθερη και ανοιχτού κώδικα τεχνολογία Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Διαμαντής Ιωάννης 2015 Η μέθοδος κινητού μέσου με εκθετικά βάρη και αλγοριθμικές παραλλαγές της. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Φιλιόπουλος Ιωάννης 2015 Χωρική ανάλυση περιστατικών έρευνας-διάσωσης (search and rescue-SAR) στον ελλαδικό χώρο με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κουκάκης Ευθύμιος 2014 Ανάπτυξη βάσης γνώσης σε περιβάλλον αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης ψηφιακών τηλεπισκοπικών δεδομένων με σκοπό την εξαγωγή παράκτιων οντοτήτων. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Τηλεπισκόπηση, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πισπιδίκης Ιωάννης 2014 Ανάπτυξη Διαδικτυακού Γεωχωρικού Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου με Αξιοποίηση Ελεύθερων Τεχνολογιών Ανοικτού Κώδικα. Παράδειγμα Εφαρμογής στον Αγροτικό Χώρο Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μανουσάκης Πέτρος 2014 Μέθοδοι προσδιορισμού του Γεωειδούς - Μελέτη περίπτωσης στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας. Διπλωματική Εργασία, Ανώτερη Γεωδαισία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μπούσουλας Γρηγόριος 2014 Ανίχνευση αδιαπέραστων επιφανειών σε υψηλής ανάλυσης τηλεπισκοπικά δεδομένα μεγάλων διαστάσεων. Διπλωματική Εργασία, Τηλεπισκόπηση, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Φράγκος Παναγιώτης 2014 Αρχές λειτουργίας εναέριων σαρωτών LiDAR και εφαρμογές τους στην παραγωγή φωτογραμμετρικών προϊόντων. Διπλωματική Εργασία, Φωτογραμμετρία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κουμιανάκης Γεώργιος 2013 Αξιολόγηση Μεθόδων Κατάτμησης Εικόνων Τηλεπισκόπησης, με Χρήση Γενετικών Αλγορίθμων. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Τηλεπισκόπηση, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τσιγγενόπουλος Γεώργιος 2013 Γεωμετρική επεξεργασία εικόνων SAR. Γεωαναφορά-Ορθοαναγωγή-Εξαγωγή οδικού δικτύου. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Τηλεπισκόπηση, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γούλας Δημήτριος 2012 Παραγωγή Τρισδιάστατων Χαρτών με την χρήση των μεθόδων της Ολογραφίας και της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Φωτογραμμετρία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κουκολέτσος Θωμάς 2012 Framework for Quality Evaluation of VGI linear datasets (Μεθοδολογία Ποιοτικής Αξιόλογησης γραμμικών δεδομένων που συλλέγονται από εθελοντές χρήστες). Διδακτορική Διατριβή, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, University College London UK
Πόθου Άννα 2012 Ανάπτυξη διαδικασίας βαθμονόμησης συστήματος LiDAR. Διδακτορική Διατριβή, Φωτογραμμετρία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχοινάς Κωνσταντίνος 2012 Ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αστικών Ακινήτων με την Τεχνολογία των Web Services. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αντωνίου Βύρων 2011 User Generated Spatial Content: An Analysis of the Phenomenon and Its Challenges for Mapping Agencies. Διδακτορική Διατριβή, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών,University College London UK
Κουμιανάκης Γεώργιος 2011 Εφαρμογή Γενετικών Αλγορίθμων στην Εξαγωγή Κτιριακών Εγκαταστάσεων από Τηλεπισκοπικές Απεικονίσεις, με Βάση την Μεθοδολογία του Αλγορίθμου Mumford – Shah. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Τηλεπισκόπηση, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ξυνογαλάς Ευάγγελος 2011 Βαθμονόμηση αναλογικών μηχανών αεροφωτογράφησης με τη χρήση πεδίου ελέγχου. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Φωτογραμμετρία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Παπαδόπουλος Νέστορας 2011 Βαθμονόμηση ψηφιακών μηχανών με τη χρήση πεδίου ελέγχου. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Φωτογραμμετρία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Φιλιόπουλος Ιωάννης 2011 Σχεδιασμός, ίδρυση και μέτρηση πεδίου ελέγχου για τη βαθμονόμηση μηχανών αεροφωτογράφησης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Φωτογραμμετρία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Χουσιάφης Χρήστος 2011 Βέλτιστη Αξιοποίηση της Επαναληπτικής Συμβολομετρίας και Ανάπτυξη Μεθόδου Δημιουργίας Μωσαϊκών για τη Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Τηλεπισκόπηση, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχοινάς Κωνσταντίνος 2010 Τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση της μεθόδου παραγωγής ορθοφωτοχαρτών από δορυφορικές εικόνες spot. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Φωτογραμμετρία-Τηλεπισκόπηση, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μολύβας Χαράλαμπος 2009 Διερεύνηση των δυνατοτήτων του γεωμετρικού μοντέλου "μικτού δέκτη" του λογισμικού leica photogrammetry suite. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Φωτογραμμετρία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πουλή Σουλτάνα 2009 Το προφίλ Βρετανών καταναλωτών αναφορικά με την αντίληψή τους για την επιστήμη και την τεχνολογία. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Στατιστική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αντωνίου Βύρων 2006 Εφαρμογές των τεχνολογιών τύπου XML στο γνωστικό αντικείμενο της γεωπληροφορικής. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Γεωπληροφορική, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Λοΐσιος Δημήτριος 2006 Ολιστικές και τοπικές αναλυτικές μέθοδοι σκίασης ανάγλυφου σε ψηφιακούς χάρτες. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Χαρτογραφία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Εμφανίζονται αποτελέσματα (από συνολικά αποτελέσματα)

Δημοσιεύσεις

Ονοματεπώνυμο Χρονολογία Αναφορά Κατηγορία
Πισπιδίκης Ιωάννης 2018 K. Athanasiou ,I. Pispidikis and E. Dimopoulou, «Semantic-based Technologies for Interoperable BIM and GIS 3D Modelling, Storage and Retrieval», FIG Commission 3 Annual Meeting and Workshop 2018, 3-6 December 2018, Italy: Naples. 3D GIS-BIM
Κουκολέτσος Θωμάς, Πισπιδίκης Ιωάννης 2018 Θωμάς ΚΟΥΚΟΛΕΤΣΟΣ,Ιωάννης ΠΙΣΠΙΔΙΚΗΣ, Ιωσήφ ΜΠΑΤΣΟΣ, «Φορητός Διαδραστικός Χάρτης της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού», 15 Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας , 31 Οκτωβρίου -2 Νοεμβρίου 2018, Ελλάδα: Θεσσαλονίκη. GIS
Πισπιδίκης Ιωάννης 2018 I. Pispidikis, E. Tsiliakou, D. Kitsakis, K. Athanasiou, E. Kalogianni, T. Labropoulos, and E. Dimopoulou, «Combining methodological tool for the optimum 3D modeling of NTUA Campus», 3D Geoinfo 2018, 1-2 October 2018, Netherlands: Delft. 3D GIS-BIM
Πισπιδίκης Ιωάννης 2018 I. Pispidikis and E. Dimopoulou, «CityGML RESTFul Web Service: Automatic retrieval of CityGML data based on their semantics. Principles, guidelines and BLDG conceptual design», 3D Geoinfo 2018, 1-2 October 2018, Netherlands: Delft. 3D GIS-BIM
Πισπιδίκης Ιωάννης 2017 G Floros, I Pispidikis, E Dimopoulou, «Investigating integration capabilities between IFC and CityGML LoD4 for 3D City Modeling», 3D Geoinfo 2017, 26-27 October 2017, Australia: Melbourne. 3D GIS-BIM
Πισπιδίκης Ιωάννης 2017 Ι. Πισπιδίκης, Ε. Τσιλιάκου, Δ. Κιτσάκης, Κ. Αθανασίου, Ε. Καλογιάννη, Τ. Λαμπρόπουλος, Έ. Δημοπούλου, ‘’Περιήγηση σε διαδραστικό τρισδιάστατο (3D) περιβάλλον-εφαρμογή στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ‘’, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, 14-15 Οκτωβρίου 2017, Ελλάδα: Αθήνα. 3D WebGIS
Φιλιόπουλος Ιωάννης 2017 Christodoulos Nikou, Socrates J. Moschuris, Ioannis Filiopoulos, ‘’An integrated model for supplier selection in the public procurement sector of defence‘’, International Review of Administrative Sciences, 2017, Vol. 83(1S) 78-98, SAGE Publishing Επιχειρησιακή Έρευνα-Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Φράγκος Παναγιώτης 2016 Fragkos, P. and Ioannidis, C., (2016). "Assessment of lidargrammetry for spatial data extraction". In Proc. SPIE 9688. Fourth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2016). Paphos, Cyprus. Φωτογραμμετρία
Πισπιδίκης Ιωάννης 2016 I Pispidikis, E Dimopoulou, ‘’Development of a 3D WebGIS system for retrieving and visualizing CityGML data based on their geometric and semantic characteristics by using free and open source technology‘’, 3D Geoinfo 2016, 20-21 October 2016, Greece: Athens. 3D WebGIS
Πισπιδίκης Ιωάννης 2016 G Floros, D Solou, I Pispidikis, E Dimopoulou, ‘’A roadmap for generating semantically enriched CityGML model via two different methodologies‘’, 3D Geoinfo 2016, 20-21 October 2016, Greece: Athens. 3D GIS
Πισπιδίκης Ιωάννης 2015 A. Athanasiou, I. Pispidikis & E. Dimopoulou, ‘’3D Marine Administration System based on LADM’’, 3D Geoinfo 2015, 28-30 October 2015, Malaysia: Kuala Lumpur. 3D GIS
Πισπιδίκης Ιωάννης 2015 G. Floros, E. Tsiliakou, D. Kitsakis, I. Pispidikis & E. Dimopoulou, ‘’Investigating Semantic Functionality of 3D Geometry For Land Administration’’, 3D Geoinfo 2015, 28-30 October 2015, Malaysia: Kuala Lumpur. 3D GIS
Πισπιδίκης Ιωάννης 2015 Ioannis Pispidikis, Efi Dimopoulou, ‘’Web Development of Spatial Content Management System through the Use of Free and Open-Source Technologies.Case Study in Rural Areas’’, Journal of Geographic Information System, 7(05), 527. WEBGIS
Φράγκος Παναγιώτης 2014 Fragkos, P. and Ioannidis, C., (2014). "Cost effective accurate orthoimaging of inaccessible areas". In Proc. SPIE 9229. Second International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2014). Paphos, Cyprus. Φωτογραμμετρία
Αντωνίου Βύρων 2014 Antoniou, V. and Schlieder, C., 2014. Participation Patterns, VGI and Gamification. Agile 2014, Geogames and geoplay Workshop. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Αντωνίου Βύρων 2014 Αντωνίου Β., Σκοπελίτη Α., Τσούλος Λ., 2014. Χαρτογραφώντας με VGI δεδομένα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Πάτρα, Ελλάδα. GIS - Χαρτογραφία
Αντωνίου Βύρων 2014 Σκοπελίτη Α., Αντωνίου Β., Τσούλος Λ., 2014. Μία Πρόταση για τη Διδασκαλία των Τεχνολογιών Χαρτοσύνθεσης σε Περιβάλλον Διαδικτύου. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Πάτρα, Ελλάδα. GIS - Χαρτογραφία
Λοΐσιος Δημήτριος, Κουκολέτσος Θωμάς 2014 Λοΐσιος Δ. & Κουκολέτσος Θ., 2014. 'Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών', 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Πάτρα, Ελλάδα, 22-24 Οκτ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Κουκολέτσος Θωμάς 2014 Κουκολέτσος Θ., 2014. 'Διαχρονική σύγκριση οδικών δικτύων OpenStreetMap και Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε 3 περιοχές της Ελλάδας με αυτοματοποιημένη μεθοδολογία', 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Πάτρα, Ελλάδα, 22-24 Οκτ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Τσιγγενόπουλος Γεώργιος 2013 Ioannidis C., Bourexis F. and Tsigenopoulos G., 2013. 'Photogrammetric processing of a TerraSAR-X image:evaluation of products'.In Proceedings of, First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2013), Pafos, Cyprus, 5 Aug. Τηλεπισκόπηση
Λοΐσιος Δημήτριος, Ξυνογαλάς Ευάγγελος 2012 Λοΐσιος Δ. & Ξυνογαλάς Ε., 2012. 'Ψηφιακός Χάρτης Πολυεπίπεδης Πληροφορίας σε Μορφότυπο PDF'. 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Κοζάνη, Ελλάδα, 10-12 Οκτ. Χαρτογραφία
Αντωνίου Βύρων 2011 Τεχνική Μελέτη επί της Διαθεσιμότητας των Γεωχωρικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο, επ’ ωφελεία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (σε εκτέλεση της Φ.100/59/680237/Σ.814/02 Δεκ 2011/ΓΕΣ/ΔΓΕ/2ο). Γεωπληροφορική - Γεωγραφική πολιτική
Κουκολέτσος Θωμάς 2011 Koukoletsos, T., Haklay, M. and Ellul, C., 2011. An automated method to assess Data Completeness and Positional Accuracy of OpenStreetMap. Presented at The 11th International Conference on GeoComputation, London, UK, 20-22 Jul. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Κουκολέτσος Θωμάς 2011 Koukoletsos, T., Haklay, M. and Ellul, C., 2011. Assesing Data Completeness of OpenStreetMap in the UK through an Automated Matching Procedure for Linear Data . Presented at GIS Research UK, Portsmouth, UK, 27-29 Apr. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Αντωνίου Βύρων 2010 Antoniou, V., Haklay, M. and Morley, J., 2010. Web 2.0 Geotagged Photos: Assessing the Spatial Dimension of the Phenomenon. Geomatica (Special issue on VGI), 64(1), pp. 99-110. Γεωπληροφορική
Αντωνίου Βύρων 2010 Haklay, M., Basiouka, S., Antoniou, V. and Ather, A., 2010. How Many Volunteers Does It Take To Map An Area Well? The validity of Linus? law to Volunteered Geographic Information. The Cartographic Journal, 47(4), pp. 315-322. Χαρτογραφία
Αντωνίου Βύρων 2010 Antoniou, V., Haklay, M. and Morley, J., 2010. Do photo sharing websites represent a sufficient database to aid in national map updating or change detection? in EuroSDR Workshop on Crowd Sourcing for Updating National Databases. GIS - Χαρτογραφία
Αντωνίου Βύρων 2010 Antoniou, V., Haklay, M. and Morley, J., 2010. A step towards the improvement of spatial data quality of Web 2.0 geo- applications: the case of OpenStreetMap. Proceedings of the GIS Research UK 18th Annual Conference. London, pp.197-202. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Αντωνίου Βύρων 2009 Antoniou, V., Morley, J. and Haklay, M.M., 2009. Tiled Vectors: A Method for Vector Transmission over the Web. In J. D. Carswell, A. S. Fotheringham & G. McArdle. Lecture Notes in Computer Science. Berlin/Heidelberg: Springer, pp. 56-71. Γεωπληροφορική
Αντωνίου Βύρων 2009 Antoniou, V., Haklay, M. and Morley, J., 2009. The role of user generated spatial content in mapping agencies. Proceedings of the GIS Research UK 19th Annual Conference. Durham, pp.251-255. GIS - Χαρτογραφία
Πόθου Άννα 2009 A. Pothou*, C. Toth, S. Karamitsos, A. Georgopoulos, "Spatial distribution requirements of reference ground control for estimating LIDAR/INS boresight misalignment", The 6th International Symposium on Mobile Mapping Technology (MMT’07). Φωτογραμμετρία
Αντωνίου Βύρων 2008 Antoniou, V., Morley, J. and Haklay 2008, Is your Web map fit for purpose? Drawing a line under raster mapping. AGI GeoCommunity ‘08, Stratford-upon-Avon, UK, 24-25 September 2008. GIS - Χαρτογραφία
Αντωνίου Βύρων 2008 Antoniou, V., Morley, J., 2008. Web Mapping and WebGIS: do we actually need to use SVG? SVG Open 2008. GIS - Χαρτογραφία
Πόθου Άννα 2008 A. Pothou*, C. Toth, S. Karamitsos, A. Georgopoulos, "An approach to optimize reference ground control requirements for estimating LIDAR/IMU boresight misalignment ", WG I/2, XXI Congress ISPRS, 2008 China. Φωτογραμμετρία
Λοΐσιος Δημήτριος 2007 Loisios D., Tzelepis N. & Nakos B., 2007.'A methodoly for creating analytical hill-shading by combining different lighting directions'. In Proceedings of 23rd International Cartographic Conference, Moscow, Russia, 4-10 Aug. Χαρτογραφία
Πόθου Άννα 2007 A. Pothou*, C. Toth, S. Karamitsos, A. Georgopoulos, "On using QA/QC techniques for LIDAR-IMU boresight misalignment ", The 5th International Symposium on Mobile Mapping Technology (MMT’07). Φωτογραμμετρία
Αντωνίου Βύρων 2006 Antoniou, V., Tsoulos, L., 2006. The potential of XML encoding in Geomatics: Converting raster images to XML and SVG. Computers & Geosciences, 32 (2), pp.184-194. Γεωπληροφορική
Αντωνίου Βύρων 2006 Αντωνίου Β., Τσούλος Λ., 2006. Η γεωγραφική πληροφορία στο διαδίκτυο με αξιοποίηση τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα. 9ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χανιά, Ελλάδα. Γεωπληροφορική
Πόθου Άννα 2006 Anna Pothou, Spiros Karamitsos, Prof. Andreas Georgopoulos, Ioannis Kotsis, "Performance evaluation for aerial images and airborne laser altimetry data registration procedures", ASPRS 2006 Annual Conference Reno, Nevada , May 1-5, 2006. Φωτογραμμετρία
Πόθου Άννα 2006 Anna Pothou, Spiros Karamitsos, Prof. Andreas Georgopoulos, Ioannis Kotsis, "Assessment and comparison of registration algorithms between aerial images and laser point clouds", Commission I, WG I/2, Paris, 2006. Φωτογραμμετρία
Αντωνίου Βύρων 2004 Antoniou V. , Tsoulos L., 2004. Converting raster images to XML and SVG. 3rd Annual Conference on Scalable Vector Graphics, Tokyo, Japan. Γεωπληροφορική
Αντωνίου Βύρων 2004 Spanaki M., Antoniou V., Tsoulos L. 2004. Web Mapping and XML Technologies “A Close Relationship”. 7th AGILE International Conference on Geographic Information Science, Greece. GIS - Χαρτογραφία
Εμφανίζονται αποτελέσματα (από συνολικά αποτελέσματα)

Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service