"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

Πληροφορίες

Οι χρήστες της δικτυακής πύλης έχουν τη δυνατότητα:

Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service